Naukowa literatura chemiczna

Naukowa literatura chemiczna

Grzegorz Schroeder, Iwona Taborska, Marta Schroeder-Polak

Okładka

Wydawnictwo: Cursiva
Cena: 20,00 zł
ISBN: 978-83-62108-10-7
Wydanie I
Rok wydania: 2011
Wersja drukowana
Ilość stron: 214
Spis treści

Przemiany zachodzące w ostatnich latach na rynku wydawniczym książek i czasopism naukowych powodują, że zmienia się nie tylko sposób korzystania przez chemików z zasobów bibliotecznych, ale również, a może przede wszystkim, podejście wielu autorów prac naukowych do formy oraz sposobu publikowania wyników badań.

Istnieje kilka czynników decydujących o tym, że w dzisiejszych czasach obserwujemy rewolucję na rynkach wydawniczych nie tylko w obszarze nauki, ale również w życiu codziennym. Pierwszym ważną zmianą było wprowadzenie na dużą skalę przez wydawnictwa obok tradycyjnych form książek i czasopism naukowych także wersji elektronicznych. Spowodowało to jakościową zmianę w dostępie do zbiorów bibliotecznych, jak również sposobu pozyskiwania i gromadzenia informacji. Kolejnym istotnym czynnikiem decydującym o dynamicznych przemianach na rynkach wydawniczych jest możliwość publikowania przez twórców wyników swoich badań nie w formie drukowanej, której nakład z reguły jest ograniczony, ale w postaci elektronicznej na prywatnych portalach w internecie, często z bezpłatnym i legalnym dostępem dla odbiorców. Należy jednak pamiętać przy korzystaniu z tej formy informacji, że może ona zawierać nie zawsze sprawdzone i wiarygodne dane. W ostatniej dekadzie powszechnie zaczęto stosować ilościową ocenę jakości zarówno czasopism, jak i książek naukowych. Parametryzacja rynku wydawniczego spowodowała, że w krótkim czasie tą formą oceny objęto autorów prac. Wprowadzono szereg parametrów pozwalających na porównywanie jakości pracy nie tylko wydawnictwa, ale również instytucji naukowych czy naukowców. Dążenie do uzyskiwania wysokich wskaźników w procesie parametryzacji stało się powszechnym dążeniem. (…)

W pracy chemika zdobywanie wiedzy przedmiotowej poprzez studiowanie publikacji fachowych staje się każdorazowo pierwszym etapem procesu badawczego. Wśród tysięcy tytułów znalezienie wiarygodnych i interesujących nas informacji nie jest zadaniem łatwym. Przy realizacji tego zadania często korzystamy z internetu oraz elektronicznych baz danych. (…)

Umiejętność korzystania z literatury fachowej oraz zdolność przygotowania publikacji będącej formą upublicznienia wyników badań czy raportów naukowych staje się obecnie jedną z ważniejszych kompetencji, jaką musi posiadać każdy chemik, nie tylko w okresie studiów, ale również w pracy zawodowej. (…)

Przygotowana monografia ma ułatwić chemikom kompetentne poruszanie się w obrębie fachowej literatury branżowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wersji elektronicznych.