Vertical stereographic sundial. Properties, construction and related instruments

Vertical stereographic sundial. Properties, construction and related instruments (darmowy ebook)

Maciej Lose


Wydawnictwo: Cursiva
Cena: publikacja bezpłatna
ISBN: 978-83-62108-52-7
Wydanie I
Rok wydania: 2022
Wersja elektroniczna
Ilość stron: 39
Pobierz książkę (darmowy ebook)